Kadra

 

Stanowisko Wychowawca Klasa Kierunek Kółka
mgr Joanna Rodacka Dyrektor Klasa VIII Wychowanie fizyczne kl. IV
mgr Ewelina Bereszka Nauczyciel Klasa II Zajęcia zintegrowane
Nauczyciel wspomagający
mgr Danuta Cichoń Nauczyciel Klasa III Zajęcia zintegrowane Rytmiczno-taneczne
mgr Anna Skrzypiec-Kocot Nauczyciel Zajęcia zintegrowane
Informatyka klas I-IV
Informatyczne
mgr Katarzyna Jaszczuk Nauczyciel Klasa IV Matematyka Matematyczne
mgr Anna Krzyżanowska Nauczyciel Klasa IV i VI Historia
Pedagog szkolny
Nauczyciel wspomagający
Terapia zajęciowa
Biblioteka
mgr Bożena Pańta Nauczyciel Klasa VII Język angielski
mgr Anna Baprowska Nauczyciel Biologia
Chemia
mgr Jolanta Dąbrowska Nauczyciel Muzyka
mgr Monika Dyszy Nauczyciel Logopeda
mgr Anna Foryś Nauczyciel Język niemiecki Języka niemieckiego
mgr Lidia Gacek Nauczyciel Język Polski
Przyroda
mgr Anna Gładkowska Nauczyciel Religia
mgr Bożena Hanak Nauczyciel Geografia
mgr Joanna Miszewska Nauczyciel Plastyka
mgr Jan Musiałek Nauczyciel Technika
Informatyka klas V-VIII
Techniczne
mgr Krzysztof Przybylski Nauczyciel Wychowanie fizyczne kl. V-VIII
mgr Elżbieta Zabiegło Nauczyciel Fizyka

Nauczyciel wspomagający