Starszaki

 

 

 

 

Harmonogram dnia (na rok 2015/2016)

Przebieg Grupa łączona
07:00 – 08:00 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
08:00 – 08:30 Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne
według zainteresowań dzieci oraz zabawy ruchowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
08:30 – 09:00 Śniadanie – kształtowanie zasad kulturalnego spożywania posiłków
oraz nawyków higienicznych przed i po zakończeniu posiłku.
Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience, mycie zębów.
09:00 – 09:15 Organizacja dnia, sprawdzanie obecności oraz pogody.
Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.
09:15 – 10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, zgodne z tematyką programową.
10:00 – 10:15 “Witaminka” – spożywanie soków, owoców, warzyw, uświadamianie dzieciom wartości
zdrowego odżywiania, kształtowanie prawidłowych czynności higienicznych.
10:15 – 11:30 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu w szczególności zajęć sportowych, ruchowych,
przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych,
spacery, zabawy swobodne dzieci.
11:30 – 12:00 Obiad – kształcenie nawyku kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.
Zabiegi higieniczne, samoobsługowe i porządkowe przed i po zakończeniu posiłku.
12:00 – 13:30 Odpoczynek dzieci – słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej, literatury dziecięcej.
13:30 – 14:00 Podwieczorek – zachowanie prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku.
Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych przed i po
zakończeniu posiłku.
14:00 – 16:00 Indywidualna praca z dziećmi, zabawy dowolne według zainteresowań. Zabawy i gry
inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, kontakty indywidualne z rodzicami.
Rozchodzenie się dzieci, swobodne zabawy w sali.

 

Lista uczniów

Zofia Cichoń

Jakub Foks

Jakub Głowaty

Jakub Janota

Maja Kocot

Amelia Kot

Bruno Kuczera

Bartosz Kuś

Julia Makuła

Cezary Mucha

Danuta Pańta

Norbert Pawlik

Maja Polak

Sandra Polk

Olivier Stumpf

Ksawery Surowiec

Franciszek Szura

Wiktoria Trefon

Alicja Wacławczyk

Wychowawca

mgr Joanna Miszewska