Maluchy

 

 

 

 

Harmonogram dnia (na rok 2015/2016)

Przebieg Grupa łączona
07:00 – 08:00 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
08:00 – 08:30 Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne
według zainteresowań dzieci oraz zabawy ruchowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
08:30 – 09:00 Śniadanie – kształtowanie zasad kulturalnego spożywania posiłków
oraz nawyków higienicznych przed i po zakończeniu posiłku.
Doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience, mycie zębów.
09:00 – 09:15 Organizacja dnia, sprawdzanie obecności oraz pogody.
Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.
09:15 – 10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, zgodne z tematyką programową.
10:00 – 10:15 “Witaminka” – spożywanie soków, owoców, warzyw, uświadamianie dzieciom wartości
zdrowego odżywiania, kształtowanie prawidłowych czynności higienicznych.
10:15 – 11:30 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu w szczególności zajęć sportowych, ruchowych,
przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych,
spacery, zabawy swobodne dzieci.
11:30 – 12:00 Obiad – kształcenie nawyku kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.
Zabiegi higieniczne, samoobsługowe i porządkowe przed i po zakończeniu posiłku.
12:00 – 13:30 Odpoczynek dzieci – słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej, literatury dziecięcej.
13:30 – 14:00 Podwieczorek – zachowanie prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku.
Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych przed i po
zakończeniu posiłku.
14:00 – 16:00 Indywidualna praca z dziećmi, zabawy dowolne według zainteresowań. Zabawy i gry
inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, kontakty indywidualne z rodzicami.
Rozchodzenie się dzieci, swobodne zabawy w sali.

 

Lista uczniów

Lilia Atłas

Bartosz Bąbik

Filip Cichoń

Julia Czernikarz

Jakub Foryś

Lena Frączek

Dominik Kocot

Oliwia Malewska

Aleksander Meiser

Radosław Mucha

Wojciech Potempa

Jakub Sobolewski

Nicola Wacławczyk

Jakub Wieczorek

Kinga Wojtala

Julia Zielińska

Wychowawca

mgr Magdalena Trzcionka

lic. Justyna Kozłowska