Za darmo

Niepubliczna nie znaczy prywatna!


Szkoła jest placówką niepubliczną ponieważ nie jest prowadzona przez samorząd terytorialny, jak szkoły państwowe. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice, które nie pobiera żadnego czesnego za naukę w naszej szkole.

Jeśli chodzi o nauczanie, realizujemy podstawę programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Tak samo jak placówki państwowe podlegamy kontroli Kuratorium Oświaty, a nasi uczniowie piszą identyczny Sprawdzian Kompetencji po klasie szóstej i otrzymują świadectwa takie jak ich rówieśnicy ze szkoły państwowej.