Kampanie i programy

Nasza Szkoła bierze aktywny udział w:

 


Trzymaj formę


Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu “Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

kamp_trzym_form


Żywienie na wagę zdrowia


Śląski Program Edukacyjny “Żywienie na wagę zdrowia” organizowany jest przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Celem programu jest:

  • wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej,
  • poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach,
  • podniesienie świadomości rodziców w kwestii „odżywianie dzieci i ich aktywność fizyczna, a pozytywne skutki zdrowotne w przyszłości”

kamp_zywie_na_wag_zdrow

 


Mleko w szkole


Rządowy program realizowany przez Agencję Rynku Rolnego mający na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

kamp_mlek_w_szk


Zachowaj trzeźwy umysł


Ogólnopolska kampania profilaktyczna, której celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy dla wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

kamp_zach_trzez_umysl

 


Owoce i Warzywa w Szkole


Rządowy program realizowany przez Agencję Rynku Rolnego mający na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

kamp_warz_i_owoc_w_szk


Książki naszych marzeń


Rządowy program wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe, w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program umożliwił zakup książek do biblioteki szkolnej, w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Kwota dotacji MEN – 1000zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice – 250zł

kamp_ksiaz_nasz_marzen

 


Chronimy dzieci


Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dzieci Niczyje, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

kamp_chronimy_dzieci


Krzewienie kultury fizycznej

u dzieci z gminy Ożarowice


Krzewienie kultury fizycznej u dzieci z gminy Ożarowice to program finansowany z dotacji gminy Ożarowice z niewielkim wkładem własnym Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice.

Celem programu jest propagowanie sportowego trybu życia poprzez wyjazdy na basen z nauką pływania.

 

 


Google for Education


Google for Education (Google dla edukacji) to program amerykańskiego przedsiębiorstwa Google Inc. mające na celu udostępnienie zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie placówek edukacyjnych na całym świecie.

kamp_google_4edu